เนเชอรัล ไวท์เทนนิ่ง
เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดี
ขาวสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติ

แนวคิดผลิตภัณฑ์

สุขภาพฟันที่แข็งแรง มีสีขาวสะอาด ล้วนเป็นที่ต้องการ
ของทุกคน แท้จริงแล้ว ฟันของคนเราไม่ได้มีสีขาวมากๆ เหมือนการโฆษณาทั่วไป สีฟันที่ขาวสะอาดเป็นสีฟัน
สีขาวนวล แวววาว ไม่มีคราบสกปรกและสุขภาพแข็งแรง

คราบฟันที่สกปรก สีฟันที่ดูเหลือง ไม่ชวนมอง
มีสาเหตุหลายประการ
• การสูบบุหรี่
• การดื่มชา-กาแฟ และน้ำอัดลมต่างๆ
• การดูแลทำความสะอาดฟันไม่ถูกต้อง
• กรรมพันธุ์

คุณค่าสารสกัดธรรมชาติ
กัมอะไลฟ์ เนเชอรัล ไวท์เทนนิ่ง

ยาสีฟัน GumAlive Natural Whitening ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรง พร้อมสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยทำความสะอาด
ดูดซับสิ่งสกปรกจากผิวฟัน และช่วยทำให้ฟันขาวสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีสารฟอกสีฟันรุนแรง

White Bamboo Charcoal
สารสกัด ถ่านไม้ไผ่ขาว

ภูมิปัญญาในการทำถ่านไม้ไผ่ของชาวญี่ปุ่นดั้งเดิมเมื่อเผาไม้ไผ่ด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียสในสภาวะควบคุมพิเศษ จนได้เป็นถ่านคาร์บอนและเผาต่อจนได้เป็นผลึกถ่านบริสุทธิ์สีเทานวล เรียกว่า “White Bamboo Charcoal” ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสิ่งสกปรกได้ดีมาก เมื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในยาสีฟัน ช่วยดูดซับสิ่งสกปรกบนผิวฟัน และลดคราบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Bamboo Salt
เกลือไม้ไผ่ญี่ปุ่น

กรรมวิธีการเผาเกลือในกระบอกไม้ไผ่ที่อุณหภูมิสูงคงที่จนเกลือตกผลึกเป็นเกล็ดบริสุทธิ์ มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุล และทำความสะอาดฟันได้อย่างหมดจด แต่ไม่ทำลายผิวฟัน

เนเชอรัล ไวท์เทนนิ่ง

จะช่วยดูดซับสิ่งสกปรกจากผิวฟัน ส่งผลให้ฟันค่อยๆขาวสะอาดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ทำลายผิวฟัน

เหมาะสำหรับการลดคราบที่ผิวฟัน
อันเกิดจาก การดื่มชา-กาแฟ น้ำอัดลม และ การสูบบุหรี่

เนเชอรัล ไวท์เทนนิ่ง
เพื่อฟันขาวและแข็งแรงอย่างเป็นธรรมชาติ

ยาสีฟัน GumAlive Natural Whitening ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรง พร้อมสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยทำความสะอาด ดูดซับสิ่งสกปรกจากผิวฟัน และช่วยทำให้ฟันขาวสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีสารฟอกสีฟันรุนแรง

ช่องทางการซื้อสินค้า

ซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่